Ydelser

Mentor funktion • Støtte kontakt person • Akutte anbringelser • Sagsbehandling

Familieindsatsen: Din pålidelige medspiller i at støtte mennesker. Vi tilbyder mentorfunktion, støtte kontakt personer, akutte anbringelser og sagsbehandling.

$

Faglighed

Vores arbejde er præget af høj faglighed og ekspertise inden for socialt arbejde, skræddersyet til individuelle behov.

$

Kontakt person

Vi prioriterer gennemsigtighed og åbenhed i vores tilgang, sikrer klare kommunikationskanaler for en tillidsfuld relation.

$

Akut anbringelse

Vi sikrer præcis dokumentation, hvilket understøtter vores arbejde og sikrer en effektiv indsats til gavn for dem vi hjælper.

$

Sagsbehandler

Individuelle handleplaner er kernen i vores tilgang, skabt i samarbejde med borgeren for at sikre en effektiv og målrettet indsats.

Faglighed

Hos  os i Familieindsatsen udgør faglighed fundamentet for vores ydelser. Vi er stolte af et team bestående af dygtige og dedikerede fagfolk med omfattende ekspertise inden for socialt arbejde, psykologi og rådgivning. Vores engagement i faglighed strækker sig til omhyggelig træning og løbende udvikling af vores personale, hvilket sikrer, at de er rustet med den nyeste viden og bedste praksis på området. Denne dedikation gør det muligt for os at tilbyde omfattende, etisk og effektiv støtte skræddersyet til de unikke behov hos hver enkelt, vi hjælper. Vores tilgang er forankret i empati, respekt og en dyb forståelse for kompleksiteterne inden for social velfærd, hvilket gør os i stand til at navigere udfordringer og støtte vores borger med den højeste standard af omsorg og faglighed.

Kontakt person

En støtte kontakt person hos Familieindsatsen udgør en essentiel forbindelse for dem, vi hjælper. Vi er dedikeret menesker, der skaber en kontinuerlig og tillidsfuld relation med borgeren i den anden ende. En Støtte kontakt personen fungerer som en stabil støttefigur og lytter, vejleder og støtter den berørte gennem udfordringer og svære situationer. Deres rolle strækker sig ud over det rent praktiske og inkluderer også at være en empatisk støtte i den berørtes liv. Gennem regelmæssig kontakt og støtte arbejder kontakt personen på at skabe et trygt og positivt miljø for jer, hvilket hjælper med at fremme trivsel og udvikling.

Akut anbringelse

Ved akutte anbringelser hos Familieindsatsen reagerer vi hurtigt og effektivt på akutte situationer, hvor en individuel eller families situation kræver omgående handling. Vi har specialiserede teams, der er parate til at håndtere og støtte i akutte øjeblikke, hvor en person står over for en pludselig og uforudset udfordring. Vores fokus ligger på at sikre, at den pågældende person eller familie får den nødvendige støtte, omsorg og tryghed på kort varsel. Vi prioriterer at skabe en stabil og sikker overgang, samtidig med at vi sikrer den enkeltes eller familiens trivsel og velbefindende, selv under presserende forhold.

Sagsbehandler

Sagsbehandling hos Familieindsatsen er en omfattende og gennemtænkt proces, hvor vores dedikerede team af erfarne fagfolk håndtere hver sag med en største omhu. Vi arbejder tæt sammen med de berørte, familier og andre relevante parter for at identificere behov, evaluere situationer og udarbejde planer, der imødekommer specifikke udfordringer. Vores tilgang er præget af respekt, empati og faglig ekspertise, og vi sikrer, at alle sager håndteres med omhu og et ønske om den bedste proces. Gennem klar kommunikation og dokumentation sikrer vi en gennemsigtig proces, hvor den berørtes stemme og behov er i centrum. Vi stræber efter at sikre en retfærdig og effektiv behandling af sager, der resulterer i velovervejede og målrettede løsninger til gavn for dem, vi hjælper.

Familieindsatsen medarbejder

Mød vores team

Navn, titel

Navn, titel

Navn, titel

Navn, titel

Skal vi være en del af jeres ressourcer

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller søger en plads på et af vores tilbud.